کاربر :

درباره ی ما


شرکت تعاونی مصرف دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله الاعظم(عج)

آقای دکتر عباس نخعی نژاد رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین نقیبیان مدیر عامل می باشند. و آقایان محمدعلی خوشکلام، مهیار امینی ، رضا قرایی ، اسماعیل رفیعی و علی عنابستانی عضو هیئت مدیره می باشند.

حوزه فعالیت شرکت از طریق شرکت های وابسته تامین دارو وتجهیزات پزشکی مراکز درمانی ، طبخ و تهیه غذا، نظافت، تامین نیروی انسانی و فروشگاه داری می باشد.